Baydarlı Belediyesi Belediye Meclisi

Belediye Meclisi

Yapısı :

Belediye Meclisi belediyenin en büyük karar organıdır. 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde Belediye Başkanı ile birlikte seçilir.

 

 • Nüfusu 10.000 'e kadar olan belediyelerde 9,
 • Nüfusu 10.001'den 20.000 'e kadar olan belediyelerde 11,
 • Nüfusu 20.001' den 50.000 'e kadar olan belediyelerde 15,
 • Nüfusu 50.001 'den 100.000 'e kadar olan belediyelerde 25,
 • Nüfusu 100.001' den 250.000' e kadar olan belediyelerde 31,
 • Nüfusu 250.001' den 500.000' e kadar olan belediyelerde 37,
 • Nüfusu 500.001' den 1.000.000' a kadar olan belediyelerde 45,
 • Nüfusu 1.000.000 dan fazla olan belediyelerde 55
 • Asıl ve aynı sayıda yedek meclis üyesi seçilir.

 

Belediye Başkanı Belediye Meclisinin de Başkanıdır. Belediye Başkanı ile birlikte Meclisin oy kullanan üye sayısı 32 olmaktadır. Toplantı yeter çoğunluğu ile karar yeter çoğunluğu 32 üyeye göre hesaplanmaktadır.

Görev ve Yetkileri
 • Stratejik plan görüşerek kabul etmek.
 • Yatırım ve çalışma programlarını görüşerek kabul etmek.
 • Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşerek kabul etmek.
 • Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek.
 • Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak.
 • Borçlanmaya karar vermek.
 • Taşınmaz alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine, tahsisin kaldırılmasına karar vermek.
 • Taşınmaz malların üç yıldan fazla kiralanmasına karar vermek.
 • İlgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
 • Şartlı bağışları kabul etmek.
 • Bütçe içi işletme kurulmasına karar vermek.
 • Türk Ticaret Kanununa tabii ortaklıklar kurulmasına karar vermek.
 • Belediye adına imtiyaz verilmesine karar vermek.
 • Belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
 • Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
 • Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 • Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine isim vermek.
 • Mahalle kurulmasına, kaldırılmasına, birleştirilmesine, adları ile sınırlarının tespitine ve değiştirilmesine karar vermek.
 • Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyelerle ve mahalli idare birlikleriyle kardeşkent ilişkisi kurulmasına karar vermek.
 • Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
 • İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
 

Meclis Üyeleri :

HARUN DEMİR

CABBAR DUMAN

LÜTFÜ BAL

CEMAL CEBE

KADİR ŞAHİN

DURAN YILMAZ

ALİ ÇAĞMAN

ÜZEYİR ASKER

 AVNİ YILMAZ