Baydarlı Belediyesi Evlenme İşlemleri
 
Nikah
 
 
EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?
1- Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin ikametinin bulunduğu yerdeki Evlendirme Dairesine, (Evlendirme      Yönetmeliği gereği) çift birlikte yazılı veya sözlü olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
2- Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması halinde, (Evlendirme Yönetmeliği gereği) noterden onaylı özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.
3- Evlenecek çiftlerin, mesai günlerinde 08:30 – 16:30 saatleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir.
4- İzin Belgesi alacak çiftler müracaata beraber gelmek zorundadır. İzin belgesi  almak için en son müracaat saati 15:30 dur.
5- Müracaattan sonra belirlenen nikah tarihinde değişiklik yapmak isteyen çiftler, en geç nikah tarihinden 1 hafta öncesine kadar bildirim yapmaları gerekmektedir. 
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?
 • Fotoğraflı Nüfus Cüzdanları ve Nüfus Cüzdanlarının fotokopileri (daha önceden boşanması olan kişinin nüfus cüzdanın boşanma gerçekleştikten sonra değiştirilerek, bekar yazılı nüfus cüzdanı olması gerekmektedir.) Fotoğraflı nüfus cüzdanlarının gösterilmesi zorunludur.
 • Nüfus Müdürlüğünden, Evlenme Ehliyet Belgesi (Çiftin Nüfus Müdürlüklerine birlikte başvurması gerekmektedir.) Alınan Evlenme Ehliyet Belgesinin Altı ay geçerlilik süresi vardır.
 • Bay ve Bayana ait dörder adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş ve biyometrik olmayan normal vesikalık fotoğraf olması gerekmektedir.)
 • Bay ve Bayana ait sağlık raporları (Yönetmeliğe uygun şekilde, Aile Hekimlerinden veya sağlık ocaklarından alınan sağlık raporları) Fotoğrafın üzeri Hekim tarafından imzalı ve onaylı olması gerekmektedir.                                          (Sağlık raporunun süresi 180 günü geçmeyecek.)
 • (Talasemi) Akdeniz Anemi Testi (Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezinde yapılacak olan talasemi testi için çift birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.)
 • 65 yaş ve üstü evliliklerde, Devlet hastanesinden Heyet raporu alınması gerekmektedir.
 
 • Evlenme Yaşı Küçük Olan Başvurularda
 • 16 yaşını doldurmuş bay veya bayan ancak Mahkeme kararıyla; 17 yaşını doldurmuş olup, ancak 18 yaşını doldurmamış bay veya bayanlar ise yasal temsilcilerinin (anne ve baba) izni ile evlenebilir.                                                     
 • 17 yaşını dolduran bay veya bayan Anne ve Baba ile birlikte gelmek zorundadırlar. Birlikte gelemeyen anne ve baba için noterden muvafakatname getirmeleri gerekmektedir.                                                                                         
 • Velayet gerekli durumlarda velayet kimdeyse onunla birlikte gelinmesi gerekmektedir.                                                

       Boşanmış ve dul olan Bayanlar

 • Nüfus cüzdanlarını yenilemeleri gerekmektedir.
- Bayanların boşanma veya eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 300 günlük iddet müddet süresini doldurmadan evlenemezler.
Ancak evlenmek isteyenlerin, Aile Mahkemelerinden T. M. K. 132. Madde ve Evlendirme Yönetmeliğinin 15/C maddesi gereğince evlenme iddet yasağını kaldırmaları gerekmektedir.
 
      Çiftlerin Birlikte Gelememeleri Durumunda
 • Vekaletname (Evlenecek çiftlerin beraber gelememeleri durumunda)

- Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması halinde, (Evlendirme Yönetmeliği gereği) noterden onaylı özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

-Evlenme Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri olmalı ve bilgiler eşleşmelidir.

-Sürücü belgesi ve pasaport dökümü bilgileri kabul edilmemektedir.

*Örnek vekaletnameyi görüntülemek için tıklayınız. 

      

YABANCI UYRUKLU OLANLAR İÇİN HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

 

1-Bekarlık Belgesi (Evlenme Ehliyet Belgesi) (Apostilli veya çokdilli olması gerekmektedir.)

2- Doğum Belgesi (Apostilli veya çokdilli olması gerekmektedir.)

3- Pasaport  (Pasaportun tercümesi yapılarak,  noterden onaylatılması gerekmektedir.)   (Süresi geçen pasaporta işlem yapılamaz.)

4- Bay ve Bayana ait sağlık raporları (Yönetmeliğe uygun şekilde, Aile Hekimlerinden veya sağlık ocaklarından alınan sağlık raporları fotoğraflı olup, fotoğrafın üzeri Hekim tarafından imzalı ve onaylı olması gerekmektedir.)

5-Boşanma var ise apostilli boşanma belgesi (tercümesi yapılarak,  noterden onaylatılması gerekmektedir)

6-Bay ve Bayana ait dörder adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş ve biyometrik olmayan normal vesikalık fotoğraf olması gerekmektedir.)

7- Akdeniz Anemi Testi (Talasemi) (Yenişehir Toplum Sağlığı Merkezinde yapılacak olan talasemi testi için çift birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.)

8- Türkçe bilmeyen yabancıların nikahları için nikah esnasında, Yeminli Tercüman bulundurulması zorunludur. 

 

KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?
1- Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez. (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
2- Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
3- Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
4- Evlilik sona ermiş ise kadın, evliliğin yasal olarak sona ermesinden itibaren, 300 günü doldurmadan evlenemez.(Ancak, kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır.)
5- Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulundan heyet raporu sunulmaz ise evlenemezler.
6- Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler. 
 
BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?
(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. Maddesidir), Belediye Evlendirme Memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.
 
EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?
Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak, verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.
 
EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?
Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru tarafından eşlere bir aile cüzdanı verilir.  

 • Özel Vekalet Name
 • İddet Müddeti Hesaplama

   ÜLKEMİZDE, EVLİLİK İŞLEMLERİ TÜRK MEDENİ KANUNU ve EVLENDİRME YÖNETMELİĞİNE göre yapılmaktadır.. 

 

Bayram ÇAKMAK

Evlendirme Memuru